Úvod

Informace pro oznamovatele

Podněty podané přes Etickou linku nebo Compliance officerovi společnosti se řídí pravidly programu Compliance koncernu AGROFERT, nejedná se o oznámení dle zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Pokud chcete podat oznámení dle tohoto zákona, využijte postup uvedený v informacích pro oznamovatele.