O firmě

Agropodnik Domažlice

AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. (dále jen AGP) se specializuje na pohonné hmoty.

Akciová společnost vznikla z bývalého Agropodniku Domažlice společného podniku, zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni dne 1.7.1992. V roce 2021 oslavil AGP 45 let své existence.

Strukturou vlastnických vztahů patří firma od roku 2012 do skupiny AGROFERT a.s. AGP má cca 45 stálých kvalifikovaných zaměstnanců.

Hlavní činností AGP je komplex služeb v oblasti PHM:

  • Distribuce pohonných hmot a olejů a provozování vlastní sítě veřejných i neveřejných čerpacích stanic (14 čerpacích stanic v celé ČR).
  • Provoz daňového skladu PHM.
  • Doprava PHM malými autocisternami různé velikosti.

K zabezpečení svých aktivit disponuje AGP mimo kvalifikované pracovní síly, také odpovídajícím technologickým vybavením (úložištěm PHM s výdejem pro plnění autocisteren, aditivací PHM a mícháním bioplaiv, flotilou ADR autocisteren na přepravu PHM a FAME,  čerpacími stanicemi atd.)

Pro dopravu potřebných komodit má AGP vlastní železniční vlečku s potřebným vybavením v Domažlicích.

Kontakt

 

Fotogalerie