Úvod

O firmě

Agropodnik Domažlice

AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. (dále jen AGP) je firmou se širokým spektrem činností.

Akciová společnost vznikla z bývalého Agropodniku Domažlice společného podniku zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni dne 1.7.1992. V roce 2016 oslavil AGP 40 let své existence.

Strukturou vlastnických vztahů patří firma od roku 2012 do skupiny AGROFERT a.s. AGP má cca 60 stálých kvalifikovaných zaměstnanců a obrat společnosti přesahuje 2 miliardy Kč.

Ze služeb původně nabízených výhradně pro zemědělce,  se postupem času  hlavní činností AGP stal komplex služeb v oblasti PHM:

  • Distribuce pohonných hmot a olejů a provozování vlastní sítě veřejných i neveřejných čerpacích stanic
  • Provoz daňového skladu PHM.
  • Doprava PHM

K zabezpečení svých aktivit disponuje AGP mimo kvalifikované pracovní síly také odpovídajícím technologickým vybavením (úložištěm PHM s výdejem pro plnění autocisteren, aditivací PHM a mícháním bioplaiv, flotilou ADR autocisteren na přepravu PHM a FAME,  čerpacími stanicemi atd.)

Pro dopravu potřebných komodit má AGP vlastní železniční vlečku s potřebným vybavením v Domažlicích.

Kontakt